Personlig information

Fitfashion ApS bryr sig om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Fitfashion ApS mål är att följa alla tillämpliga lagar och regler för skydd av personuppgifter. Denna policy kommer bland annat att hjälpa dig att förstå vilken typ av personuppgifter som Fitfashion ApS samlar och hur det används. Genom att godkänna denna integritetspolicy på webbplatsen i samband med inköp eller tillhandahållande av personuppgifter godkänner du behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

Vilka personliga data kommer vi process?

Vi behandlar de personuppgifter du tillhandahåller eller har försett oss med eller som vi har samlat på vår webbplats via cookies för att administrera dina inköp och uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som vår kund. Personuppgifterna som Fitfashion ApS processen inkluderar ditt personliga identitetsnummer, namn, kön, e-postadress, inköps-, betalnings- och orderhistorik, kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur skall vi använda din personliga data? 

Uppgifterna kan användas för identifiering, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och statistik. Uppgifterna kan också användas för att skicka inlägg, SMS och e-post till dig och för marknadsföring och information via telefon, såvida du inte har valt bort sådan kommunikation. Du kan när som helst kontakta oss för att avstå från marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan också användas för att analysera köpvanor i syfte att tillhandahålla relevant information och marknadsföring samt förbättra webbplatsen, betalningsmetoder och betalningsförfaranden. Behandling i syfte att förbättra betalningsmetoder och betalningsprocesser kan innefatta behandling där dina personuppgifter, bland annat ditt personnummer, överförs till andra företag inom Fitfashion ApS grupp och till tredje part leverantörer som ska ingå i analysen. Personuppgifterna kan därför behandlas tillsammans med data i andra register, t.ex. register för kreditrapporter. Ditt personliga identitetsnummer kommer också att behandlas i samband med ett köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) tredjepartsleverantörer av betalnings- och kreditkortstjänster som behöver det för att erhålla tredje parts kreditrapporter. Om hela eller en del av Fitfashion ApS verksamhet säljs eller integreras med ett annat företag, kan dina personuppgifter lämnas till våra rådgivare, eventuella köpare eller köparens rådgivare och vidare levereras till den nya ägaren av verksamheten. Fitfashion ApS använder Googles annonseringstjänster. För mer information om Googles samling, delning och användning av data, se Googles "Sekretess och villkor" som du hittar här: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/

Hur länge kommer mina personliga data att bäras av Fitfashion ApS? 

Om du lämnar ditt samtycke till att vara registrerad kund / medlem med Fitfashion ApS, kommer dina uppgifter att behållas tills du avregistrerar. Du kan när som helst avregistrera dig från att vara kund. Om du inte registrerar dig som kund / medlem kommer dina personuppgifter endast att behållas så länge det är nödvändigt att följa lag eller för att Fitfashion ApS ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot dig, t.ex. för att slutföra leverans- eller garantiförpliktelser.

Oavsett vad, dina personuppgifter kommer aldrig att hållas under längre tid än vad som är tillåtet i enlighet med gällande personuppgifter lagstiftning.